מרכז חֲשֹׁב חַשֵׁב

מרכז חשוב חשב

מרכז לפיתוח חשיבה מתמטית

יעודו של מרכז חשוב חשב

מרכז חשוב חשב מהווה סביבת חיים לילדים במרכז בוא הם יכולים להיחשף לעולם המתמטי דרך למידה יחידנית, יחדיו צוותא.

תכליתו של מרכז חשוב חשב הינה חשיפת הילדים לנושאים שונים בתחום החשיבה המתמטית, תפיסה מרחבית, חשיבה לוגית, אסטרטגיות חשיבה שונות תוך שימוש בכלים שונים כגון אנליזה וסינתזה.

כמו-כן, המרכז מופקד על הקניית תשתית החשיבה החשבונית תוך מתן דגש לתחומים: המתנה, מדידות, עיבוד נתונים, אריתמטיקה המיוצגים בפינות עבודה במרכז.

פינות המרכז מאפשרות לכל ילד להתעמק ולחקור תחום דעת תוך ליווי אישי וקבוצתי. הנושאים בהם עוסקים בהן נקשרים לחיי היומיום במעון ומחוצה לו.

הלמידה במרכז ומחוצה לו יוצרת הקשרים עבור הילד. הקשרים אלו חיוניים להתפתחות תקינה, להרחבת אישיות האדם וכן לכלי עזר בתחומים נוספים אליהם יחשף ילד בעתיד.

מכאן, מבנה המרכז ותכניו מהווים עבור הילד סביבת למידה רבת פנים, סביבת למידה מגוונת הנמצאת בהלימה לחיי היומיום, סביבה המאפשרת פיתוח פוטנציאלים אישיים בעבודה יחידנית וקבוצתית.

מבנה תוכן ופעילות במרכז​

מבנה המרכז משרת את מטרותיו.

במרכז ארבעה דה אינטגרטים שלכל אחד מהם מטרות ספציפיות.

בהתאם לכל יעד עומדים לרשות הילדים חומרי לימוד ברמות שונות המותאמות ללמידה יחידנית וקבוצתית

פינת המתנה

המרכז ממורכז על ידי התוכן והנושא שלו- זה יחודו של המרכז, אבל כדי שהוא יהיה בקשר עם המרכזים האחרים, צריך שיהיה לו דה-אינטגרט המשלב את המרכזים האחרים והוא פינת ההמתנה של המרכז.

פינת מדידות

פינה זו פועלת באופן יחידני ויחדיו בנושאי מדידות אורכים, איזון ושקילה, כסף, זמן והכרת השעון.

פינת עיבוד נתונים

הפעילות בפינה זו הינה יחידנית ויחדיו. עיבוד הנתונים נעשה בהקשר לחיי הילד במעון ובסביבת חיים נוספות אליהן הוא מתקשר. הפעילות מתקיימת הן באופן שוטף והן כמשוב והתכוונות עתידית.

פינת אריתמטיקה

פעילות יחידנית, יחדיו וצוותא העוסקת בסגירת פערים והתקדמות סיסטמטית במשולב.מרבית הילדים פועלים בפינה זו, חלקם על פי מערכת וחלקם באופן אקראי.

צוות המורים

לידיה דורמן

מורה למתמטיקה

מורה בוותק של 20 שנים בתחום ההוראה. בבית הספר כשלוש שנים. בעלת תואר שני M.A, תואר ראשון בחינוך מיוחד והוראת המתמטיקה.

אוראל אבנעים גלטר

מורה למתמטיקה ומרכזת ירידים ומועדים

מורה בוותק של 7 שנים בבה״ס. בעלת תואר שני M.A בניהול מערכות חינוך, תואר ראשון B.ed בחינוך מיוחד והוראת המתמטיקה.

שיר

סטודנטית

מורה חדשה בצוות בשנת סטאג׳