רעיונות לפעילויות חדשות

פסיכודרמה היא אחד מסוגי הטיפול באמצעות אמנויות: שיטות טיפול היוצאות מהנחה כי שימוש באמצעים אמנותיים מאפשר עבודה רגשית משמעותית עם היבטים רגשיים הפוגעים ברווחתו הנפשית של המטופל ו/או בתפקודו ההתנהגותי, הרגשי או הבין אישי. במובן זה, פסיכודרמה היא שיטת פסיכותרפיה לכל דבר, ומתאימה לטיפול במגוון סימפטומים וקשיים רגשיים ששיניהם דיכאון, …