דפי עבודה אינטראקטיביים – INTERACTIVE WORKSHEETS

0 – לפני שמתחילים…

  1. OUR WORLD- UNIT 1

  2. OUR WORLD – UNIT 2

  3. OUR WORLD – UNIT 3

  4. OUR WORLD – UNIT 4

  5. OUR WORLD – UNIT 5

אוצר המילים של OUR WORLD לפי יחידות הלימוד:

0 1 2 3 4 5

comics