שירה

שירה

בחלק זה ילמדו שמונה שירים, אחד מכל קבוצה

צפו בוידאו וכתבו: מהי שירה לדעתכם/ן?

קבוצה א

* ר' שלמה אבן גבירול, "כתב סתיו", מתוך: חיים שירמן )עורך(, השירה העברית בספרד
ובפרובאנס, מוסד ביאליק/דביר, 1960.
* ר' שמואל הנגיד, "כתיבתך מהודרת", מתוך: חיים שירמן )עורך(, השירה העברית בספרד
ובפרובאנס, מוסד ביאליק/דביר, תשכ"א.
* ר' שמואל הנגיד, "התקבצו, כי הזמן תמים", מתוך: חיים שירמן )עורך(, השירה העברית
בספרד ובפרובנאס, מוסד ביאליק/דביר, 1960.

קבוצה ב

– נתן אלתרמן, "הסיכום", מתוך: מגש הכסף, משרד הביטחון, תשל"ד.
– נתן אלתרמן, "ניגון עתיק", שם.
– נתן אלתרמן, "העלמה", מתוך: עיר היונה, הקיבוץ המאוחד, תשל"ח.

קבוצה ג

– דליה רביקוביץ, "גאווה", מתוך: כל השירים עד כה, הקיבוץ המאוחד, תשנ"ה.
– דליה רביקוביץ, "הצהרה לעתיד", מתוך: אהבה אמיתית, הקיבוץ המאוחד, 1987.
– זלדה, "לכל איש יש שם", מתוך: שירי זלדה, הקיבוץ המאוחד, תשמ"ה.


קבוצה ד

– נתן יונתן, "חופים הם לפעמים", מתוך: שירים, ספרית פועלים, 1974.
– נתן יונתן, "יש פרחים", שם.
– נתן זך, "כי האדם עץ השדה", מתוך: כי האדם עץ השדה – שירים ופזמונים שהולחנו, תמוז,
.1999

קבוצה ה

– לאה גולדברג, "שירי סוף הדרך", מתוך: ט' ריבנר )עורך(, שירים ב', ספרית פועלים, 1973.
– נתן זך, "אני רוצה תמיד עיניים", מתוך: כל החלב והדבש, עם עובד, תשל"ד.
– לאה גולדברג, "לתמונת אימא", מתוך: שירים א', ספרית פועלים, 1973.

קבוצה ו

– אנטון שמאס, "דיוקן", מתוך: שירים לאבי: שירה צעירה – אנתולוגיה, עקד, 1980.
– אנטון שמאס, "כניסת הקדושה", שם.
– נעים עריידי, "מה נאמר למי", מתוך: אולי זו אהבה, ספרית מעריב, 1989 .

קבוצה ז

– מאיר ויזלטיר, "באמת", מתוך: קיצור שנות הששים, הקיבוץ המאוחד, 1984.
– אבנר טריינין, "קרניים", מתוך: אזובי הקיר, הקיבוץ המאוחד, 1957.
– דן פגיס, "אחים", מתוך: כל השירים, הקיבוץ המאוחד/מוסד ביאליק, 1991.

קבוצה ח

– אבנר טריינין, " כתונת אישהמחנות", מתוך: הר וזיתים, אגודת שלם, 1969.
– דוד אבידן, "הכתם נשאר על הקיר", מתוך: משהו בשביל מישהו, ספרית פועלים, 1987.
– דן פגיס, "הוראות לגנבת הגבול", מתוך: כל השירים, הקיבוץ המאוחד/מוסד ביאליק, 1991.