סיפור קצר

הסיפור הקצר

מאפייני הסיפור הקצר

שלושת האחדויות: מקום, זמן, עלילה.

מוטיבים

שפה מתומצתת

מבנה הסיפור:

פתיחה

סיבוך

שיא – נקודת מפנה

התרה

סיום

” למכירה: נעלי תינוקות, מעולם לא ננעלו."

ארנסט המינגווי

קראו את הציטוט מאת המינגווי וענו על השאלות הבאות:

האם שש המילים עונות על אחד או יותר ממאפייני הסיפור הקצר?

לאור תשובתכם, האם הייתם מגדירים קטע זה כסיפור קצר? נמקו.

סיפור זה מאת אלכס אפשטיין הינו דוגמה לסיפור קצר. הסבירו מדוע. בתשובתכם התייחסו לכלל המאפיינים של סיפור קצר.