אגדה

מתוך שלוש אגדות תלמד אגדה אחת בלבד:

– חיים נחמן ביאליק, "שלמה המלך והדבורה", מתוך: כתבי ח"נ ביאליק, דביר, תשמ"ג.
– חיים נחמן ביאליק, "אגדת שלושה וארבעה", שם.
– חיים נחמן ביאליק, "שלמה ושלושת האחים", שם.

שאלה למחשבה

על פי הסרטון לעיל, כיצד נוצרו אגדות?

עבודת בית

כתבו  מהם מאפייני האגדה

עבודת כיתה

  • קראו אחת משלוש האגדות
  • חברו לפחות עשר שאלות העולות במחשבתכם/ן במהלך הקריאה
  • ענו על השאלות שחיברתם/ן